El Raconet de les Emocions


L'intel.ligència emocional, l'autèntica clau per ser feliç


Dissabte 4 de Maig, taller de primers auxilis en nens i nenes a El raconet de les emocions!!!!


En aquest taller teòric-pràctic de 4 hores aprendrem les tècniques bàsiques per enfrontar-nos

a situacions de risc vital, tals com ennuegament, parada cardiorespiratòria, electrocució, cremades, traumatismes, crisis epilèptiques, hemorràgies....


-Aprendrem què fer en cas d´accidents amb nadons i nens.


-Què NO s´ha de fer en cas d´accidents


És necessari conèixer algunes tècniques bàsiques de primers auxilis per saber actuar amb calma,

 rapidesa, i efectivitat, en situacions d´emergència.


Impartit : Blanca Azpiazu, infermera titulada i matrona de l´equip Migjorn, casa de naixement


Aportació : 25 € per persona, 40 € per parella


Per a més informació :

616719801 / 931374912

( també atenem via WhatsApp)

o bé a :

[email protected]