El Raconet de les Emocions


L'intel.ligència emocional, l'autèntica clau per ser feliç

Taller de primers auxilis en nens i nenes


Dissabte dia 19 d'Octubre, taller de primers auxilis en nens i nenes a El raconet de les emocions!!!

En aquest taller teòric-pràctic de 4 hores aprendrem les tècniques bàsiques per enfrontar-nos a situacions de risc vital, tals com ennuegament, parada cardiorespiratòria, electrocució, cremades, traumatismes, crisis epilèptiques, hemorràgies...

- Aprendrem què fer en cas d'accidents amb nadons i nens.

- Què NO s'ha de fer en cas d'accidents

És necessari conèixer algunes tècniques bàsiques de primers auxilis per saber actuar amb calma, rapidesa, i efectivitat, en situacions d'emergència.

Impartit: Blanca Azpiazu, infermera titulada i matrona de l'equip Migjorn, casa de naixement

Aportació: 25€ per persona, 40€ per parella

Per a més informació:
616719801 / 931374912
(També atenem via WhatsApp)
o bé a:
[email protected]