El Raconet de les Emocions


L'intel.ligència emocional, l'autèntica clau per ser feliç

Teatre terapèutic infantil

(Treballem concentració, autoestima, escolta, atenció i timidesa)


Dur a terme l'activitat de teatre és molt més que preparar una obra final i representar-la davant un públic; en el teatre treballem amb persones, sentiments i emocions.
Des del teatre aprenem a conèixen's a nosaltres mateixos , a estar i treballar en grup, a comunicar-nos, a confiar, l'expressió i l'empatia, a respectar , a escoltar i a... ser escoltats; aquest taller de teatre serà, un espai de creixement personal.


Potenciem les manques que tots tenim: guanyem confiança i seguretat en nosaltres mateixos, i des de la imaginació i la creativitat ens obrim un camí nou i diferent; el teatre és una aprenentatge a la vida.
Aquí l'important no és el resultat final, a pesar que tots treballem perquè així és, aquí el que de debò importa és el treball del dia a dia, perquè el teatre és un primer pas cap a l'adult que serem

Fem teatre, jocs d'improvisació, clown, risoterapia, joc de rol, treball amb escenes, etc. S'utilitza cadascuna d'elles en funció de les necessitats individuals o grupales que vagin sorgint.
.
La teràpia teatral pot ser molt positiva i pot aconseguir grans èxits en els següents camps: millora de l'autoestima, desenvolupament d'habilitats socials, com parlar en públic, entaular converses amb soltesa o vèncer la timidesa; superació de processos depressius, a partir de la valoració de la pròpia persona i del reconeixement dels altres; foment de la creativitat, en tant que la creació dels personatges posa en funcionament aquesta faceta de vegades tan oblidada de les nostres vides, feta callar en moltes ocasions per la rutina i la falta de motivació; i finalment, encara que potser el més important, ensenyar-nos a riure, fins i tot de nosaltres mateixos, jugar i gaudir amb el joc. En definitiva, es tracta de prendre consciència de nosaltres mateixos a través d'una manera divertida i diferent, creativa, sense ambages i en un ambient de llibertat absoluta. Sens dubte una bona alternativa a altres teràpies més tradicionals.


Tots els Dimecres a les 17:40h (a partir de 5 anys)

Vine a provar una classe completament gratuïta!