top of page

La medicina xinesa, medicina ancestral originària de l'antiga Xina, ha perdurat i ha evolucionat al llarg de la història. Durant la segona meitat del s. XX, aquesta teràpia ha anat introduint-se en els països occidentals i ha obtingut una gran acceptació entre els usuaris d'aquests països que han trobat en ella una medicina diferent, gens agressiva i molt preventiva, mitjançant la qual s'obtenen resultats eficaços i ràpidament. La medicina xinesa és una medicina holística, ja que entén que no existeixen malalties, sinó malalts, té en consideració no solament el que succeeix en l'òrgan afectat, sinó també el que succeeix en tot l'organisme, la manera de manifestar-se, com respon a les influències externes i als estímuls de l'entorn.

Els pilars bàsics de la medicina xinesa són la Teoria del Yin i el Yang i la Teoria dels Cinc Elements. Els principis i les premisses de la medicina xinesa s'extrauen directament de la filosofia tradicional taoista, l'escola del pensament més antiga i singular de la Xina. La premissa més gran de la teoria medicinal xinesa és que tota forma de vida de l'univers és animada gràcies a una energia vital denominada "Qi". El "Qi", substància fonamental de l'organisme i de l'univers, impregna i penetra la totalitat del cosmos. La digestió, per exemple, extrau "Qi" del menjar i la beguda i ho transporta per tot l'organisme, la respiració extrau "Qi" de l'aire en els pulmons.

Quan aquestes dues formes de "Qi" es reuneixen en la sang, el "Qi" circula com a energia vital pels meridians o canals energètics.

La medicina xinesa utilitza com a principals tècniques de tractament l'acupuntura, tuina, la moxa, la fitoteràpia, que s'apliquen segons la patologia del malalt. Altres tècniques són les ventoses, la moxibustió, la auriculoterapia... Una de les principals característiques d'aquests tractaments, a part de la seva efectivitat, és que manquen d'efectes secundaris, tan freqüents en els fàrmacs convencionals.

bottom of page